Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

 

Aile şirketlerinin en önemli güçlerinden bir tanesi hızlı ve dinamik olma güçleridir. Aile dinamiklerinden aile üyelerinin grubun liderlik yapısından kaynaklanan değer yargıları, güven ve hızlı iletişim, karar ve uygulama sürecinde hızlı olmalarını sağlamaktadır. Ancak aileler büyüdükçe, geliştikçe aile ve iş bilinçleri, çalışmaları, rolleri karmaşık bir yapıya girmeye başlamaktadır. Bu yapıda ailenin geçmişten gelen dinamiklerinin yaşamasının zorlaşmasına, yok olmasına kadar ki süreci ortaya çıkarabilmektedir. Bu durum da ailenin ve şirketin bütünlüğünde tehdit oluşturmaktadır. Çatışmasız bir yönetim ile kalıcılık ve sürekliliğin sağlanabilmesi için değişim sürecinin iyi planlanması ve geliştirilmesi bir zorunluluktur. Bunun için değişimi doğru ortaya koymaları gerekmektedir.

Aile ile şirketin nerede ve nasıl durması gerektiği, şirket içi ortaklık yapısının nasıl olacağı, problemlerin çözümünün nasıl bir platformda ortaya konulup değerlendirileceği, çalışmaları ayrı bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Danışmanlığı sürecinde Marmara ICI olarak yaptığımız çalışmalar ise;

  • Mevcut Yönetim Yapısının Detay Analizinin Yapılması,
  • Kurumsal İlke ve Değerlerinin Belirlenmesi,
  • Kuruma Özgü Kültür Yönetiminin Oluşturulması,
  • Nesillerin Kişilik Envanter Analizlerinin Yapılması,
  • Nesillerin Kuruma Giriş ve Kariyer Planlarının Oluşturulması,
  • Nesillere Devredilecek Yetki ve Sorumlulukların Planlanması.

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve ziyaretçi analizi için kullandığımız çerezler ve bunları nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Gizlilik Tercihleri'ne tıklayınız.