Gelecek Nesillere Devir Planlaması

 

Aile Şirketlerinde eski kuşağın, yeni kuşağın daha hazır olmadığı düşünceleri ile yeni kuşağa yönetim devrini bırakmamaları ve bu aşamada yaşanan gecikmeler kurumlar içerisinde birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Kurumlar içerisinde yetki devrinin tamamlanamamasına sebep olmaktadır. Kuşaklar arası iletişim kurallarının olmaması sürecin içerisine problemleri de beraberinde getirmektedir. Gelecek nesillere devrin planlanmasında, Marmara ICI kendine özgü geliştirmiş olduğu tecrübeleri ile entegre ettiği çalışmaları, bir kurum için devir sürecinin ne zaman, nasıl, hangi süreçlerle ve hangi bütünlükte olması gerektiği yönünde, şirketin nesillere devir planlamalarını oluşturur, geliştirir ve çatışmasız bir şekliyle sürecin işleyişini sağlar ve düzenleme çalışmalarını yapar.

Gelecek Nesillere Devir planlaması sürecinde Marmara ICI olarak yaptığımız çalışmalar ise;

  • Mevcut Yönetim Yapısının Detay Analizinin Yapılması,
  • Kurumun İlke ve Değerlerinin Belirlenmesi,
  • Kuruma Özgü Kültür Yönetiminin Oluşturulması,
  • Nesillerin Kişilik Envanter Analizinin Yapılması,
  • Nesillerin Kuruma Giriş ve Kariyer Planlarının Oluşturulması,
  • Nesillere Devredilecek Yetki ve Sorumlulukların Planlanması.

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve ziyaretçi analizi için kullandığımız çerezler ve bunları nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Gizlilik Tercihleri'ne tıklayınız.