Büyüme / Stratejik İşbirlikleri Geliştirme Çalışmaları

 

Günümüz ekonomisinde, şirketlerin sadece kendi kaynakları ve yetkinlikleriyle rekabet edebilme ve hayatta kalabilme şansları her geçen gün azalmaktadır. Bilgi teknolojisi ve iletişimdeki ilerlemeler ve ekonomik faaliyetlerin ulusal sınır tanımadan gerçekleşmesi, şirketleri akla gelebilecek her konuda, dünyanın her yerinden, her türlü şirketin rekabetine açık bir hale getirmiştir.

En büyük ve güçlü şirketler bile, stratejik iş birlikleri ile kaynaklarını daha verimli kullanma ve rekabet güçlerini artırma yoluna gitmektedir. Özellikle, küçük ve orta ölçekli şirketler için artık hayat çok daha zor hale gelmiştir. Belli bir büyüklüğün altında olan şirketler birim maliyetleri çok yüksek olduğundan büyük şirketlerin karşısında ayakta kalamamaktadır. “Küçük olsun benim olsun” şeklindeki bir anlayış, şirketinizi kaybetmenin en emin yollarından biridir. Günümüzün rekabet dünyasında geçerli olan anlayış, “büyükte benim de bir payım olsun” dur.

Ayrıca, internetin getirdiği yeni ekonomik düzende, temel ekonomik faaliyet bir malın bir fiyat karşılığında kalıcı olarak el değiştirmesi değil, giderek, o malı talep eden müşterinin ilgili ihtiyacının karşılanması şeklinde gerçekleşmektedir. Ekonomik faaliyeti mal satışı değil ihtiyaç karşılama olarak tanımladığımız zaman, ister istemez iş birliği yapılması gereken şirket veya kurum sayısı artmaktadır. Dolayısıyla, stratejik iş birlikleri aynı zamanda yeni ekonomide oyunun kurallarından biridir.

Büyüme / Stratejik İşbirliklerini Geliştirmek için Marmara ICI olarak yaptığımız çalışmalar ise;

  • Stratejik Pazarlama Planlarının Oluşturulması,
  • Stratejik İş Birliği Alanlarının Belirlenmesi ve Planlanması,
  • Stratejik İş Birliği Sözleşmelerinin Hazırlanması,
  • Stratejik İş Birliği Planlarının Uygulanması, Takip ve Kontrolünün Sağlanması.

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve ziyaretçi analizi için kullandığımız çerezler ve bunları nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Gizlilik Tercihleri'ne tıklayınız.