Denetim Kurulu Oluşumu ve Danışmanlığı

 

Kurumsal yönetimin iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; yöneticilerin ve büyük pay sahiplerinin, küçük pay sahiplerini, yatırımlarının değeri konusunda hata ve usulsüzlükleri engelleyerek, işletmelerin değeri konusunda güvenilir ve doğru bilgiye sahip olmalarını sağlamak ve ikincisi ise yöneticileri, bireysel amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmak yerine işletmelerin değerliliğini artırmayı sağlamaktır. Kurumsal yönetim; bir taraftan işletme çalışanlarını, müşteriler ve finansal kuruluşlar gibi finansal tablo kullanıcılarını karar alma noktasında desteklerken, diğer taraftan ortak bir değer oluşturmak amacıyla, bir kurumu gözetleyen, yöneten ve kontrol eden bir süreçtir.

Bir işletmede kurumsal yönetimin uluslararası alanda genel kabul görmüş ilkelerinin hayata geçirilebilmesi ve ilgililerin gözünde kurumsal itibar ve güvenin sağlanmasında denetim faaliyetlerinin rolü büyüktür. Gerek iç denetim gerekse dış denetim faaliyetlerinin risk odaklı olarak gerçekleşmesi ile birlikte işletme içerisinde oluşabilecek hata, hile ve yolsuzluklar engellenebilecek ve bu yolla kurumda kurumsal yönetimin hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri güçlendirilecektir.

Bu doğrultuda Marmara ICI olarak firmalarda denetim kurulunun oluşumu, görev tanımları, işleyişi hakkında danışmanlık vermekteyiz. İç denetim sisteminin kurulması ve işletilmesi hakkında çalışmalar yürütmekteyiz.

Denetim Kurulu Oluşumu Danışmanlığı için Marmara ICI olarak yaptığımız çalışmalar ise;

  • Denetim Kurulu Adayları Envanter Analizi,
  • Denetim Kurulu Yönetim Modellemesinin Oluşturulması,
  • Denetim Kurulunun Organizasyon ve Yetki Tanımlamalarının Oluşturulması,
  • Denetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesi,
  • Denetim Kurulu Toplantılarının Planlanması,
  • Örnek Denetim Kurulu Toplantı Uygulamaları,
  • Denetim Kurulu Yönetim Hedeflerinin Belirlenmesi,
  • Denetim Kurulu Performans Kriterlerinin Belirlenmesi ve Uygulanması.

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve ziyaretçi analizi için kullandığımız çerezler ve bunları nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Gizlilik Tercihleri'ne tıklayınız.