Üst Yönetim Kurul Çalışmaları

 

Kurumlarda artık tüm değer bekleyen kişilere güven sağlayabilen kurumlar, değerlerinde, kaynaklarında değişimi sürekli sağlayabilenler, vizyonları doğrultusunda yönlendirebilenler başarıya daha kolay ulaşabilmekte ve sürdürülebilirliklerini sağlayabilmektedir.

Kurumsal yönetişim bugün halka açık şirket, halka kapalı şirket ve büyük, küçük ölçek ayrışımı olmadan gelişimde kendisini yoğun bir şekilde hissettirmektedir. Kurumsal yönetişim, kurumların tüm değer bekleyen kişilere karşı bir davranış, iletişim uygulama modellemesi şekline gelmesi gerekmektedir. Bu da kurum kültürünü ortaya çıkartmaktadır. İşte bu yapılan üst yönetimdeki uygulamalar, yönetim anlayışı, kurum kültürünün temel noktalarının oluşmasını sağlar. Kurumsal yönetişim bir kurumun hedeflerine ulaşmasında ve en üst düzeyde performans göstermesinde önemli bir rol almaktadır.

Yetenek doğuştan sahip olunan, yetkinlik ise kişinin / kişilerin tecrübeleriyle yıllar boyu kazanmış oldukları bir değerdir. Başarıyı getirecek olan yeteneği bilgi ile birleştirerek davranışlarla bütünleştirmek, kullanmak, uygulamaktır. Yeteneğin üst noktada olması, herhangi bir konuda çok bilgili olunması başarı ve üst performans için yeterli olmamaktadır. Başarıyı esas sağlayan fonksiyon karşılaşılan durum ve olaylarda, karar verme, uygulama, uygulattırma süreçlerinde bilgi ve yeteneği birlikte kullanabilme, istikrarlı ve güven verici olabilmeyi ortaya koyabilmektir.

Üst yönetimler kurumun başarı ve başarısızlık arasındaki ince çizgiyi belirleyen, kurumların geleceklerini tayin eden kaderlerini belirleyen ana yönetişim fonksiyonlarıdır.

Üst Yönetim Kurulu için Marmara ICI olarak yaptığımız çalışmalar ise;

  • Üst Yönetim Kişilik Envanter Analizi,
  • Üst Yönetim Modellerinin Oluşturulması,
  • Üst Yönetim Organizasyon ve Sorumlulukların Belirlenmesi,
  • Üst Yönetim Toplantı Sistematiğinin Oluşturulması,
  • Üst Yönetimde Değişim Süreçlerinin Yönetilmesi.

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve ziyaretçi analizi için kullandığımız çerezler ve bunları nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Gizlilik Tercihleri'ne tıklayınız.