ERP Sistemleri Geçiş ve Uyarlama Danışmanlığı

 

Şirketlerin gelişen konjonktürel rekabet düzeyinin artış gösterdiği günümüzde artık iç kontrol yönetimini şirketler çok hızlı ve güvenilir bir şekilde yapmak zorundadırlar.

Bunun yapılması sonucunda verilerin hem mali hem de operasyonel olarak toplanması ve kullanılması gerekmektedir. Bundan dolayı ERP sistemleri şirketlerin tüm süreçlerini kapsayacak şekilde giderek yaygınlaşan bir platformda ihtiyaç haline gelmektedir. Şirketlerin önemli kontrol merkezlerinin ve ağlarının çok iyi ve bilinçli bir şekilde yapılandırılması gerekmektedir. Günümüzde ve gelecekte var olmak isteyen şirketler hızlı, dinamik ve süreklilik arz eden şirketler olmak zorundadır.

ERP Sistemleri Geçiş ve Uyarlama Danışmanlığı için Marmara ICI olarak yaptığımız çalışmalar ise;

  • Bilgi İşlem Alt Yapısının Analizi,
  • Operasyonel ve Sistemsel Süreç Analizlerinin Yapılması,
  • Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi,
  • ERP Süreç Haritasının Oluşturulması,
  • ERP Yazılım Firmasının Seçimi,
  • ERP Proje Kurulu ve ERP Adımları İş Planının Hazırlanması,
  • Yazılımsal ve Donanımsal Süreçlerin Planlanması,
  • Kurgu ve Uygulama Adımlarının Belirlenmesi,
  • Devreye Alma ve Uygulamaya Geçiş,
  • Dönemsel Takip ve Kontrol Süreçlerinin Yönetimi.

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve ziyaretçi analizi için kullandığımız çerezler ve bunları nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Gizlilik Tercihleri'ne tıklayınız.