IT Governance

 

Günümüz iş dünyasında bilgi teknolojilerinin daha yoğun bir biçimde kullanılmaya başlanması Bilgi Teknolojileri(BT) yönetişimi konusunu daha önemli bir hale getirmiştir. Geçmişte BT kurumların hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıran bir araç olarak görülürken günümüzde kurumların ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir ve iş hedeflerine ulaşmakta vazgeçilmez bir yer kazanmıştır. Başlarda BT, şirket yöneticilerinin gündeminde pek bulunmayan bir konu iken, BT yönetişimi bugün şirket yönetimi altında ele alınması gereken en önemli konulardan bir tanesi olmuştur. Şirketlerin başarısında etkin BT kullanımının belirleyici rol oynaması BT’ nin üst düzey yönetilmesi ihtiyacını doğurmuştur.

BT yönetişiminin ana misyonu, kurumun iş hedefleri ile BT faaliyetlerinin uyuşmasının ve aynı doğrultuda bulunmasının sağlanmasıdır. BT ile kurum hedefleri arasındaki bu stratejik uyumluluk günümüzde kritik bir başarı faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. BT yönetişimi bu kritik başarı faktörünün yakalanması için güvenli ve sağlam bilgi teknolojilerinin uygulanmasına çalışır. Bu teknikler kullanılan bilgi teknolojilerinin kurum hedeflerini desteklemesini, kaynakların daha sorumlu kullanılmasını, risklerin uygun bir biçimde yönetilmesini ve iş alanlarının etkinliğinin artırılmasını sağlar. 

IT Governance için Marmara ICI olarak yaptığımız çalışmalar ise;

  • BT Yönetim Sistemlerinin Süreç Uygulama Haritalarının Çıkarılması,
  • Sistem ve Network Altyapılarının Dokümantasyonlarının Tamamlanması ve İyileştirme Noktalarının Tespiti,
  • BT Yönetimin Departmanının Görev ve Sorumluluklarının Belirlenmesi ve Dokümante Edilmesi,
  • BT Yönetim Süreç Etkileşimlerinin ve Kritik Darboğazlarının Belirlenmesi,
  • BT Yönetim Süreç Haritalarının ve Raporlarının Oluşturulması.

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve ziyaretçi analizi için kullandığımız çerezler ve bunları nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Gizlilik Tercihleri'ne tıklayınız.