İş Zekası Çözüm Danışmanlığı

 

Kurumların, verilerden anlamlı bilgiler elde ederek performanslarını ölçmelerine, kontrol mekanizmaları kurmalarına yönelik bir platform olarak tanımlayabileceğimiz iş zekası, değişik verileri yan yana getirerek karşılaştırmayı, sebep-sonuç ilişkisi içinde çapraz analize yönelik raporlar sunmayı sağlamaktadır.

Gerçek veriye dayanarak, sistem destekli bir şekilde daha doğru, daha anlamlı, daha analitik karar almayı sağlayan bu çözüm, işletmelerin daha doğru kârlılık analizi yapmalarına, daha doğru stratejiler belirlemelerine, sürdürülebilirliği sağlamalarına ve insan kaynaklarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olmaktadır.

İş Zekası Çözüm Danışmanlığı için Marmara ICI olarak yaptığımız çalışmalar ise;

  • Bilgi Yönetim Sistemlerinin Analizi,
  • Yazılım Sistemleri Kaynaklarının İncelenmesi,
  • Birimler Arası İletişim ve Raporlama Süreçlerinin Tespiti,
  • Raporlama Sistem Çalışmalarının Planlanması,
  • İş Zekası Uygulama Adımlarının Planlanması,
  • Proje Yönetimi Kapsamında Sürecin İzlenebilirliğinin Sağlanması.

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve ziyaretçi analizi için kullandığımız çerezler ve bunları nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Gizlilik Tercihleri'ne tıklayınız.