GELENEKSEL PAZARLAMA YÖNTEMLERİNDEN DİJİTAL PAZARLAMAYA GEÇİŞ

     İşletmeler ürettikleri ürünleri veya geliştirdikleri hizmetleri satabilmek ve ürünlerini marka algısını sağlayarak daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla çeşitli tanıtım yollarına başvurmuşlardır. Bu tanıtım faaliyetleri ile günümüzde herkes tarafından çok iyi bilinen geleneksel pazarlama yöntemleri ortaya çıkmıştır.

    Geleneksel pazarlama ve tanıtım yöntemlerinde daha önceki dönemlerde uygulandığı gibi basılı medya, radyo, televizyon ve tele pazarlama gibi araçlar kullanılır, fiziksel temas yöntemi ile doğrudan markaları ön plana çıkarmak ve satış yapmak için çalışmalar gerçekleştirilirdi.

    Günümüzde ise, yeni yaşam modellerinin oluşması, teknolojinin hızlı gelişmesi, tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve internetin hayatımızın neredeyse tamamını kontrol eder hale gelmesi, dijital pazarlama kavramını ortaya çıkarmıştır.

     Artık neredeyse hepimiz pazarlama aracı olarak interneti ve sosyal medyayı kullanmayı tercih ediyor, geleneksel alışveriş ve tüketim tercihlerimizde değişimlere yöneliyoruz. Biz tüketicilerin alışkanlıklarındaki bu değişim, işletmelerin, ürün önceliğinden çok müşteri odaklı bir yaklaşım sergilemelerine neden olmaktadır. Ayrıca her geçen gün artan rekabetle birlikte işletmeler pazarlama stratejilerini ve modellerini geliştirmek ve çeşitlendirmek zorunda kalmaktadırlar.

   Özellikle yoğun küresel ve ulusal krizlerin yaşandığı dönemlerde, etkin pazarlama stratejilerinin planlanması ve uygulanması konusunu zorunlu hale getirmektedir.

 KRİZ DÖNEMİNDE ETKİN PAZARLAMA STRETEJİLE

 NEDEN ÖNEMLİDİR?

  Küresel ekonomileri sarsan krizlerin ve daralmaların getirdiği zorlu süreçler sonrası işletmeler, maliyetlerini karşılama ve finansal sıkıntılarını gidermek amacı ile acil satış ve pazarlama eylem planları ortaya koyamamaktadırlar.

Kriz öncesi dönemlerdeki gibi yani geleneksel yöntemler kullanarak hızlı bir şekilde kaybettikleri cirolarını telafi etmek amacıyla satış yapmaya çalışmakta ve bu süreçte çok aceleci davranmaktadırlar.

Kriz dönemleri ve sonrası hedefe yönelik stratejiler içermeyen ve teknolojik enstrümanların kullanılmadığı bir pazarlama veya satış yöntemi başarılı olamayacaktır.

Dijital pazarlama yönetimlerine geçiş yapmak, geleneksel pazarlama yöntemlerinin tümüyle bırakılacağı anlamını taşımamaktadır.

Yeni dönem pazarlama anlayışı, kullanım alanları ve ağırlıkları farklılıklar gösterse de geleneksel ve dijital pazarlama yöntemlerinin bir arada kullanıldığı bir ortamda etkin pazarlama yönetiminde bahsedebileceğimizi bizlere göstermektedir.

ETKİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ İLE GELENEKSELPAZARLAMADAN DİJİTAL PAZARLAMAYA GEÇİŞ NASIL OLMALI?

Dijital pazarlama yönetimlerine geçiş yapmak, geleneksel pazarlama yöntemlerinin tümüyle bırakılacağı anlamını taşımamaktadır. Yeni dönem pazarlama anlayışı, kullanım alanları ve ağırlıkları farklılıklar gösterse de geleneksel ve dijital pazarlama yöntemlerinin bir arada kullanıldığı bir ortamda etkin pazarlama yönetiminde bahsedebileceğimizi bizlere göstermektedir.

ETKİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ İLE GELENEKSEL PAZARLAMADAN DİJİTAL PAZARLAMAYA GEÇİŞ ADIMLARI

1.ADIM: PAZARLAMA VERİMLİLİĞİ VE PERFORMANSININ GELİŞTİRİLMESİ

a.PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ

b.PAZARLAMA HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ

c.PAZARLAMA AKSİYON PLANININ OLUŞTURULMASI

2. ADIM: OPERASYON GELİŞİM SÜREÇLERİ

a.PAZARLAMA BİRİMİNİN KURULMASI

b.TAKIM OLUŞUMU

c.SÜREÇ YÖNETİMİ

d.PAZARLAMA SATIŞ EKİBİNİN EĞİTİMİ

e.FAALİYET VE SONUÇ RAPORLARININ OLUŞTURULMASI

3. ADIM: PAZARLAMA POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

a.CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

b.WEB TASARIM/YAZILIM HİZMETLERİ

c.DİJİTAL PAZARLAMA VE İÇERİK YÖNETİMİ

d.SEO HİZMET YÖNETİMİ

e.SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

f. PRODÜKSİYON HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve ziyaretçi analizi için kullandığımız çerezler ve bunları nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Gizlilik Tercihleri'ne tıklayınız.