NEDEN DİJİTAL?

Bugün dünyada çoğu ülke, "sanayi 4.0" ya da "endüstride dijitalleşme" politika gündemleri kapsamında, ileri imalat alanındaki projelere ve uygulamalı araştırmalara kaynak ayırmaktadırlar. Özellikle bu alandaki KOBİ'ler için büyük değişimi başlatmıştır. Dünya da teknolojik alandaki en büyük değişim Internet teknolojilerinin oluşumu ve gelişimidir. Çok hızlı bir biçimde bireylerin hayatına girmiş olan teknolojik trendler, kurumları da etkilemektedir. Değişen müşteri beklentileri, yenilikçi ürünlerin yükselişi, küresel dünyada rekabet, ve bilginin artan gücü, büyük şirketlerin teknolojiye olan ihtiyaçlarını zorunlu hale getirmektedir.

Geçmişte enerji ve ulaştırma gibi unsurlar sanayinin verimliliği için ne ifade ediyorsa, gelecek dönemde dijitalleşmenin rolünün de benzer bir öneme sahip olacağı öngörülmektedir. Nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut bilişim gibi yazılım ve veri bilimlerini bir araya getiren yeni alanların, sanayi üzerinde hız, kalite, esneklik gibi getirilerinin yanında önemli bir verimlilik etkisine yol açması da beklenmektedir.

Dijital dönüşüm süreçleri, şirketler de tüm iş yapma biçimlerini, davranışlarını, iş akış ve süreçlerini, tedarikçiler ve müşteriler İle ilişkiler dahil olmak üzere bir çok fonksiyonları etkilemektedir.

Gün geçtikçe artan dijital dönüşüm hızı, birçok sektörü ve iş modelini etkilemeye devam etmektedir. KOBİ'lerin hızla dijitalleşen dünyaya ayak uydurmaları ve rekabet güçlerini artırmaları gerekmektedir. Dijital dönüşüm sürecini önceden başlatıp, uygulamaya geçen şirketler, iş verimliliğini artırarak çok hızlı katma değer sağlamakta, Dijitalleşmeyle iş süreçlerini, kalite ve hız olarak çok daha iyi duruma getirmektedirler. KOBİ'ler rekabette güçlenirken iş verimliliğini artırması, müşteri beklentileri doğru ve hızlı bir şekilde karşılanarak işlerin kolaylaştırılarak, dijital dönüşüm süreçlerinde daha hızlı yol almaktadırlar.

Dijital dönüşüm ve yapay zeká uygulamaları ne kadar gelişse de insan unsuru belirleyici olmaktadır. IT ve bilgi yönetim sistemleri ancak kurumsal dönüşüm, yönetim vizyonu, insan kaynağı ve organizasyon ile birlikte düşünüldüğünde başarılı ve verimli olmaktadır.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME HAZIR MIYIZ?

NASIL BİR EYLEM PLANI YAPMALIYIZ?

Dijital dönüşümde, şirketinizin mevcut bilgi teknolojileri alt yapısını, mevcut iş modelleri, varlıkların envanteri, bulunulan noktanın analizi, süreçlerin analizi, dijital hedeflerinizin detaylı tanımlamaları yapılarak bir eylem planı oluşturulur. Dijital dönüşümün üst yönetimler tarafından doğru algılanması, uzman bir iş ortağı seçilerek, sistemin uçtan uca gelişiminin planlanması, dönüşüm ekibinin eğitimleri planlanarak, proje zaman planının oluşturulması ve pilot uygulamalar ile adım adım  gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Dijital dönüşümde değişen yalnızca teknolojik altyapınız değildir. Şirket içi çalışanlarınızın da bu yeni sürece ayak uydurması gerekir. Seçeceğiniz iş ortağınızdan kapsamlı bir dokümantasyon ve eğitim çalışmaları yaparak, dönüşüm sürecini bir kültür haline getirilmesi beklenmelidir..

Başarılı dönüşüm projeleri için gerek şirket içi gerek şirket dışı teknoloji ortaklarıyla, vizyon ve strateji doğrultusunda iş anlayışı ve uyumun birlikte oluşturulması gerektiği muhakkaktır. Bu nedenle doğru kişi ve çözüm ortaklarını seçmeniz projeniz için önemlidir. KOBİ'lerin, dijitalleşmek için kendi kaynaklarını kullanmak yerine en iyi oldukları ana işlerine odaklanıp, diğer tüm fonksiyonlarda iş birliğine gitmeleri gerekir.

Dijital dönüşümün bir defalık bir proje olmadığı, aksine uzun bir süreç uzun bir süreç olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Karşılaştığınız zorluklarda yılmadan dönüşüm projesinin başarısına odaklanılmalıdır.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ADIMLARI

1.       DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİNİ BELİRLEYİN

2.       GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ VE ÇÖZÜM ORTAKLARI OLUŞTURUN

3.       DİJİTAL DÖNÜŞÜM EKİBİ OLUŞTURUN

4.       DİJİTAL DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ PLANLAYIN

5.       ORGANİZASYON VE SÜREÇ YÖNETİMİNİ PLANLAYIN

6.       İŞİNİZDE MOBİL SÜREÇLERE GEÇİŞİ PLANLAYIN

7.       SİBER GÜVENLİK ALTYAPISINI PLANLAYIN

8.       BÜYÜK VERİ OLUŞTURMA (BIG DATA) PLANLAYIN

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve ziyaretçi analizi için kullandığımız çerezler ve bunları nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Gizlilik Tercihleri'ne tıklayınız.