KÜRESEL KRİZ SONRASI STRATEJİK YOL HARİTASI

Yeni dünya düzeninde değişimi ve dönüşümü gerçekleştirebilenler daima bir adım önde olacaktır.

İnsanlık tarihi incelendiğinde, insanın hiç durmaksızın daha nitelikliyi, daha gelişmişi aradığı görülmektedir. Dünyada bütün toplumları ilgilendiren tarım, sanayi, bilişim olarak üç büyük devrim yaşanmaktadır. Bu üç büyük devrimi de yaşayan insanlar çok büyük değişimlere tanıklık etmişlerdir. Yeni dünya düzeninde değişimi ve dönüşümü gerçekleştirebilenler daima bir adım önde olacaktır. Bu değişim bütün bireyler, toplumlar, ülkeler ve şirketler için değişmez bir olgudur.

Ülkemizin son 25 yılda yaşadığı ulusal ve uluslararası krizlerde sağladığı bilgi ve tecrübesi, bireylerin ve şirketlerin krizlere karşı bağışıklığını güçlendirmiştir. Bu dönemlerde karşılaşılan en önemli vakalar, 1996 gümrük birliği ve 2001 yılı ekonomik krizi ile zihinsel bir dönüşüm süreci başlamıştır. Finansal bölgesel ve hedef pazarlarda, ürün ve hizmet gamlarında, kurumsal yönetimlerde, tedarik, dağıtım ve lojistik süreçlerinde, alt yapı yatırımlarında ve sermaye hareketlerinde önemli değişimler oluşmuştur.

Rekabet yönetiminde, işletmelerin iş yapış biçimlerini ve yapılarını değiştirirken şirketlerin artan oranlarda iş birliği geliştirmelerini ve inovasyonu kültür haline getirmeleri gerektirmektedir. Kriz süreçlerinde ise; finans, üretkenlik, maliyet, verimlilik, performans, organizasyon ve iş birliği alanlarını dinamik tutmak gerekmektedir.

2000'li yıllardan sonra rekabet kuralları ve yöntemleri bütün dengeleri değiştirerek süregelmektedir. Artık sadece paranın değil, paraya etki eden faktörlerin, müşterilerin, yeni trendlerin, taleplerin şekillendirdiği dönemleri yaşamaktayız. Kurumsal hafıza değişimi için bütün süreçlerin yeniden ele alınması, eski yapıların terk edilerek yeni stratejilerin, planların ve yol haritalarının ortaya konulması gerekmektedir. Şirketlerde çok iyi üretim yapmakla beraber rekabet üstünlüğü sağlamak için daha hızlı, daha çevik olunması ve fırsatların hızla değerlendirilmesi gerekmektedir.

Microsoft'un patronu Bill Gates, ürün satma, müşteri bulma, pazarlama yöntemleri ile ilgili süreçlerin birçoğunun internete bağlı olarak değişeceğini belirtiyor. Gelecek 10 yıl içerisinde ekonomide ve sektörlerde geçmiş 40 yıldaki değişimden daha fazla değişim yaşanacaktır. Gelecekte teknolojik alt yapısı ve süreçlerini bilgi odaklı yönetim yapısı ile etkin hale getiren işletmeler sürdürülebilirliğini sağlayacaklardır.

Akıllı telefon ve internetin hayatımızın bir parçası haline gelmesi ile gözümüze taktığımız bir gözlükle birçok kişisel ihtiyaçlarımızı yönetebileceğimiz bir döneme geçiş yapıyoruz. Bu durum insanların, toplumların ihtiyaçlarını, karar verme süreçlerini, bakış açılarının hızla değişmesine etki ediyor. Bunu ister, dönemi kapanan bir iş alanını terk ederek yeni bir alana hızla yönelmek olarak düşünün, ister yeni bir fırsat, ister ekonomik durgunluk. Devir artık, her koşulda en iyi fırsatı görerek, yola devam etme devridir.

Yeni Dünya sistemi, Oyunu yeniden kurmayı öğretiyor. Büyümekten korkmamak, temkinli risk yönetimi ile fırsatları değerlendirerek, oyunun yeni kurallarını öğrenmek ve uygulamaktan geçiyor.

Bu yeni dönemde, büyük resmi sezgisel olarak görmek, güçlü bir vizyona sahip olarak, dönüşümde hızlı manevra yaparak, her dönemde kazanma becerisine sahip olmak gerekiyor.

NEDEN STATEJİK YOL HARİTASI HAZIRLAMALIYIZ?

1.       İşinizin mevcut durumunun analiz edilmesi

2.       Sektörünüzün mevcut durumunun analiz edilmesi

3.       Gelecek trendlerin ve etkilerinin analiz edilmesi

4.       Şirketinizin fırsatlarının ve tehditlerinin analiz edilmesi

5.       İşinizi geliştirmeye yönelik yeni sistemlerin keşfedilmesi

6.       Finansal planlama ve risk yönetimlerinin analiz edilmesi

7.       Maliyet ve kararlılık durumlarının analiz edilmesi

8.       Hedeflediğimiz pazar için yeni stratejilerin geliştirilmesi

9.       Hedeflerimize ve stratejilerimize yönelik rapor oluşturulması

10.   Kurumsal yönetim süreçlerindeki işleyiş ve problemlerin analiz edilmesi

11.   Dijital süreçlerin analiz edilmesi

12.   Takım yetkinliklerinin planlanması

KARMAŞAYI YÖNETMENİN 3 FORMÜLÜ

1.       ADIM: ŞİRKETİNİ VE SEKTÖRÜNÜ ANALİZ ET

·       YÖNETİM SEKTÖR

·       PAZARLAMA

·       TEDARİK

·       FİNANS

·       SÜREÇLER

2.       ADIM: İNOVASYON VE DEĞİŞİME ODAKLAN

·       AR-GE

·       ÜRÜNLER

·       İŞ YAPMA YÖNTEMLERİ

·       TEKNOLOJİK ALTYAPI

·       MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

·       İŞ ZEKASI

3.       ADIM: GELECEK STRATEJİLERİNİ BELİRLE

}·       MARKA İLETİŞİMİ

·       GELECEK TRENDLER

·       HEDEF KİTLELER

·       YENİ PAZARLAR

·       ÇEVRE

·       İTİBAR

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve ziyaretçi analizi için kullandığımız çerezler ve bunları nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Gizlilik Tercihleri'ne tıklayınız.