Bütçe Planlama Yönetimi

 

Gelişen ekonomik ve teknik koşulların sonucunda günümüz işletmelerinde yönetim sürecinin karmaşıklığı artmakta, bu da yönetimle ilgili yöntemler ve tekniklerin gelişmesine, yeni kavramların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu kavramlardan birisi de işletme bütçesi kavramıdır.

Bütçeler, gelecek faaliyet dönemi için işletmenin amaçlarına, hedeflerine ve politikalarına dayalı olarak işletme yönetimi tarafından hazırlanan kapsamlı planların parasal ve sayısal olarak ifade edilmesini sağlayan raporlardır.

Bütçe Planlama Yönetimi sürecinde Marmara ICI olarak yaptığımız çalışmalar ise;

  • Mali ve Finansal Raporların Analizi,
  • Bütçe İş Planı ve Takım Organizasyonunun Oluşturulması,
  • Genel İşletme Bütçe Planlarının Hazırlanması ve Kontrol Edilmesi.

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve ziyaretçi analizi için kullandığımız çerezler ve bunları nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Gizlilik Tercihleri'ne tıklayınız.