Kurumsal Performans Karnesi (Balanced Scorecard)

 

Stratejik Planlama, bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür. Stratejik planlarda başarıya ulaşmak için, planlanma sürelerine ve hedeflerine ne derece ulaşıldığının ölçülmesi gerekir. Bu ölçümler Performans Yönetim Sistemleri ile yapılır.

Organizasyonların başarısı iki temel koşula dayanmaktadır. Başarı için, doğru stratejinin oluşturulmuş olması ve doğru oluşturulmuş olan stratejinin etkin bir biçimde uygulanması gerekmektedir.

İşletmeler strateji oluşturma evresine fazlaca takılmalarına rağmen stratejik yönetim sürecinde asıl problem stratejik uygulama evresinde yaşanmaktadır. Başarısızlığın en önemli nedenlerinden biri, işletmelere değer yaratarak katkıda bulunan stratejilerin sürekli değişmesine karşın bu stratejilerin ne kadarının gerçekleştirildiğini ölçen performans değerlendirme yöntemlerinin değişmemesidir. Oysa günümüzde stratejik yönetim literatüründe, stratejik planlarla performans yönetimi arasında sıkı bir ilişkinin var olması bir zorunluluk olarak görülmektedir.

Organizasyonların stratejik düşünmek ve rekabette kalıcı üstünlük sağlamak amacıyla uyguladığı performans ölçüm tekniklerinden birisi de Kurumsal Performans Karnesidir. Kurumsal Performans Karnesi, şirketlerin bilgi akışını düzenlediği gibi, yönetimde aksayan yönleri ortaya çıkararak kısa süre içinde telafi edilmesini sağlamaktadır.

Kurumsal Performans Karnesi sürecinde Marmara ICI olarak yaptığımız çalışmalar ise;

  • Stratejik Amaç ve Hedeflerin Planlanması,
  • Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi,
  • Kontrol Check ve Performans Listelerinin Hazırlanması.

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve ziyaretçi analizi için kullandığımız çerezler ve bunları nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Gizlilik Tercihleri'ne tıklayınız.