Finansal Yönetim Geliştirme Danışmanlığı

 

İşletmelerin başarısı, etkin finansal yönetim ve kontrol ortamıyla yakından ilişkilidir. Ülkemizde karşılaşılan genel işletme eksiklerinin yanında yoğun rekabet, hızla değişen mevduatlar, yeni iş yaklaşımları, gelişen teknoloji ve kurumsal hedeflere hızlı ve güçlü varış yapmak gerekmektedir. İşletmelerin günümüzde öz kaynak ve yabancı kaynak oluşumunda piyasa şartlarının strateji zamanlaması yapılamadığından cari politikalarla hareket edildiği görülmektedir. Bu yaklaşımla şirketlerin gerçek potansiyellerine ulaşmadaki güçlükleri ve bunların nedenlerinin tespiti konusunda yaptığımız çalışmaların şirketlerle bütünleştirilmesi sağlanmıştır. Yaklaşımımızda bizi motive eden en önemli faktör, müşterilerimizin kazancını en üst düzeye çıkarabilmek için verdiğimiz hizmetler olmuştur.

Finansal Yönetim Geliştirme Danışmanlığı sürecinde Marmara ICI olarak yaptığımız çalışmalar ise;

 • İşletme Sermayesi Yönetiminin Kurulması, (Nakit Yönetimi, Alacak ve Stokların Yönetimi)
 • Sermaye Bütçelemesi Sisteminin Kurulması, (Nakit Akışların Oluşturulması, NBD İç Getiri Oranı, Karlılık Endeksi)
 • Faaliyet ve Finansal Kaldıraç Çalışmaları, (Başa Baş Analizi) 
 • Sermaye Maliyeti Çalışmaları, (Borcun Maliyeti, Öz Sermayenin Maliyeti)
 • Sermaye Yapısı Çalışmaları (Hisse Senedi, Tahviller, Vadeli Piyasalar)
 • Yönetim Sistemlerinin Uyarlanması,
 • Birleşme, Satınalma, Finansal Yeniden Yapılanma, Stratejik Ortaklıkların Kurulması, Şirket Değerlendirilmeleri, Fizibilite Çalışmaları
 • Oto Finansman Kaynaklarının Oluşturulması,
 • İşletmelerdeki Kriz Politikalarının Oluşturulması,
 • Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Planlamalarının Yapılması,
 • Bütçe Planlaması, Raporlaması ve Analizi,
 • Şirketlerin Tek veya Grup Şirket Olma Özelliğine Göre Finansman Sistemlerinin Oluşumunu, Uyumu, Uygulamalı Sistem Çalışmaları,
 • Konsolidasyon Sistem ve Uygulama Çalışmaları, 
 • İç Kontrol Sistemlerinin Kurulması, 
 • Mali analiz ve Risk Değerlendirme Çalışmaları,
 • Enflasyon Muhasebesi ve Raporlaması Çalışmaları. 

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve ziyaretçi analizi için kullandığımız çerezler ve bunları nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Gizlilik Tercihleri'ne tıklayınız.