Üretim Planlama Yönetim Danışmanlığı

 

Üretim, yönetim bilimi; üretim ile ilgili çalışmalar bütünlüğünü oluşturmaktadır. Üretim ise mal ve hizmetlerin ortaya çıkması ile ilgili her çeşit faaliyeti kapsamaktadır. Üretimde işletmenin sahip olduğu kaynaklar veya teknik deneyim ile ilgili girdiler, mamul, çıktı haline çevrilir.

Her üretim sisteminin 5 aşaması vardır;

  • Girdi
  • Değiştirme süreci
  • Çıktı
  • Geri besleme
  • Yönetici 

Bu aşamaların bütünlüğüne baktığımızda, günümüz şartlarında sistemlerin daha optimal ve verimli hale getirilmesi gerektiği bilinci, yeni gelişmiş, gelişmekte olan bir çok üretim, kalite sistem çalışmalarını bir işletme bütünlüğünün, yönetim bütünlüğünün oluşması ile mümkün olabilmektedir. Bir de maliyet minimizasyonunun söz konusu olduğu durumda bir çok metot ve sistemlerle entegrasyon, analiz bütünlüğü, performans bütünlüğü ile çalışmalar yapılmalıdır.

Üretim Planlama Yönetim Danışmanlığı sürecinde Marmara ICI olarak yaptığımız çalışmalar ise;

  • Üretim ve Planlama Sisteminin Kurulması,
  • Üretimdeki Dar Boğazların Tespit Edilmesi ve İyileştirilmesi,
  • Üretimden Veri  Toplama Sisteminin Kurulması
  • Duruş Analizlerinin Firmada Yapılmasının Sağlanması. 

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve ziyaretçi analizi için kullandığımız çerezler ve bunları nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Gizlilik Tercihleri'ne tıklayınız.